Language of document :

18. juulil 2008 esitatud hagi - Christoph jt versus komisjon

(Kohtuasi F-63/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eugen Christoph (Liggiano, Itaalia) ja teised (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Komisjoni otsuste, millega kehtestatakse hagejate töölevõtmise tingimused selles osas, milles nende lepingute kestus või nende pikendamine on piiratud määratud tähtajaga, tühistamine.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni otsused, millega kehtestatakse hagejate kui teenistustingimuste tähenduses teenistujate töölevõtmise tingimused, täpsemini selles osas, milles need piiravad lepingute kestust;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________