Language of document :

Kanne 18.7.2008 - Christoph ym. v. komissio

(Asia F-63/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Eugen Christoph (Liggiano, Italia) ym. (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Niiden päätösten kumoaminen, joilla säädetään kantajien palvelukseen ottamista muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettuna virkamiehenä koskevista ehdoista, erityisesti siltä osin kuin niissä rajoitetaan kantajien sopimusten voimassaoloaikaa.

Vaatimukset

On kumottava ne päätökset, joilla säädetään kantajien palvelukseen ottamista muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettuna virkamiehenä koskevista ehdoista, erityisesti siltä osin kuin niissä rajoitetaan kantajien sopimusten voimassaoloaikaa

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________