Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 18. jūlijā - Christoph u.c./Komisija

(lieta F-63/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Eugen Christoph, Liggiano (Itālija), un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmumu, ar kuriem noteikti prasītāju saistību nosacījumi tā, ka to līguma vai tā pagarināšanas ilgums ir ierobežots līdz noteiktam laika periodam, atcelšana.

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumus, ar kuriem ir noteikti prasītāju kā darbinieku PDNK izpratnē saistību nosacījumi un, precīzāk, ir ierobežots to līguma ilgums;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________