Language of document :

Beroep ingesteld op 18 juli 2008 - Christoph e.a. / Commissie

(Zaak F-63/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Eugen Christoph (Liggiano, Italië) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten houdende vaststelling van verzoekers' aanstellingsvoorwaarden voor zover de duur van hun overeenkomst of de verlenging daarvan voor bepaalde tijd is

Conclusies

nietigverklaring van de besluiten van de Commissie houdende vaststelling van verzoekers' aanstellingsvoorwaarden als functionaris in de zin van de RAP, meer bepaald voor zover zij de duur van hun overeenkomst beperken;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________