Language of document :

Žaloba podaná 18. júla 2008 - Christoph a i./Komisia

(vec F-63/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Eugen Christoph (Liggiano, Taliansko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí, ktoré stanovujú podmienky prijatia žalobcov, pokiaľ ide o dobu trvania ich pracovnej zmluvy alebo jej predĺženia, ktorá bola obmedzená na určitú dobu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia Komisie, ktoré stanovujú podmienky prijatia žalobcov za zamestnancov na základe režimu uplatňujúceho sa na ostatných zamestnancov a konkrétne v rozsahu, v akom obmedzuje dobu ich pracovnej zmluvy,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________