Language of document :

Žaloba podaná dne 29. července 2008 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-64/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Lucembursko) (zástupci: F. Rollinger a A. Hertzog, advokáti)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Účetního dvora, kterým se ustanovuje posuzovatel a kontrolní posuzovatel a náhrada újmy utrpěné v návaznosti na toto rozhodnutí

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí generálního tajemníka Soudního dvora ustanovit ředitele překladatelské služby posuzovatelem žalobce a sebe sama kontrolním posuzovatelem;

uložit Účetnímu dvoru náhradu nemajetkové újmy utrpěné žalobcem ve výši 25 000 eur;

uložit Evropskému účetnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

____________