Language of document :

Sag anlagt den 29. juli 2008 - Nijs mod Revisionsretten

(Sag F-64/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (ved avocats F. Rollinger og A. Hertzog)

Sagsøgt: Den Europæiske Revisionsret

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Revisionsrettens afgørelse om udpegning af sagsøgerens bedømmer og af kontrolbedømmer og en påstand om erstatning for den skade, han har lidt som følge af denne afgørelse.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen fra generaldirektøren for Revisionsretten om udpegelse af chefen for oversættelsesafdelingen som bedømmer og sig selv som kontrolbedømmer, annulleres.

Revisionsretten tilpligtes at betale en erstatning på 25 000 EUR for den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt.

Revisionsretten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________