Language of document :

29. juulil 2008 esitatud hagi - Nijs versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-64/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (esindajad: advokaadid F. Rollinger ja A. Hertzog)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Kontrollikoja otsuse, millega määratakse hageja hindaja ja kontrolli hindaja, tühistamine ning selle otsuse vastuvõtmisega tekitatud kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada kontrollikoja peasekretäri otsus määrata tõlkedirektor hageja hindajaks ning olla ise hageja kontrolli hindaja;

mõista kontrollikojalt välja hagejale tekitatud mittevaraline kahju 25 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Kontrollikojalt.

____________