Language of document :

Kanne 29.7.2008 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-64/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (edustajat: asianajajat F. Rollinger ja A. Hertzog)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Tilintarkastustuomioistuimen tekemän päätöksen, jolla kantajalle nimettiin arvioija ja arvioinnin tarkastaja, kumoaminen ja vahingonkorvausvaatimus kyseisestä päätöksestä aiheutuneesta vahingosta

Vaatimukset

Tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerin tekemä se päätös on kumottava, jolla käännöspalvelun johtaja nimettiin kantajan arvioijaksi ja jolla pääsihteeri nimesi itsensä kantajan arvioinnin tarkastajaksi

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava maksamaan 25 000 euroa korvauksena kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________