Language of document :

Rikors ippreżentat fid-29 ta' Lulju 2008 - Nart Nijs vs Il-Qorti ta' l-Awdituri

(Kawża F-64/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Nart Nijs (Bereldange, il-Lussemburgu) (rappreżentant: F. Rollinger u A. Hertzog, avukati)

Konvenuta: Il-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Qorti ta' l-Awdituri li tinnomina l-evalwatur u l-validatur tar-rikorrent u t-talba għal kumpens għad-dannu subit wara l-adozzjoni ta' din id-deċiżjoni.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-Qorti ta' l-Awdituri li tinnomina d-Direttur tat-Traduzzjoni bħala evalwatur tar-rikorrent u li jkun huwa stess il-validatur tiegħu;

tikkundanna lill-Qorti ta' l-Awdituri għall-kumpens għad-dannu morali subit mir-rikorrent sa l-ammont ta' EUR 25 000;

tikkundanna lill-Qorti ta' l-Awdituri għall-ispejjeż.

____________