Language of document :

Beroep ingesteld op 29 juli 2008 - Nijs / Rekenkamer

(Zaak F-64/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (vertegenwoordigers: F. Rollinger en A. Hertzog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Rekenkamer

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Rekenkamer houdende aanwijzing van verzoekers beoordelaar en tweede beoordelaar en verzoek om vergoeding van de schade die door de vaststelling van dat besluit is ontstaan

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de secretaris-generaal van de Rekenkamer om de directeur Vertalingen aan te wijzen als verzoekers beoordelaar en om zelf zijn tweede beoordelaar te zijn;

veroordeling van de Rekenkamer tot vergoeding van verzoekers immateriële schade ten belope van een bedrag van 25 000 EUR;

verwijzing van de Europese Rekenkamer in de kosten van de procedure.

____________