Language of document :

Acțiune introdusă la 29 iulie 2008 - Nijs/Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

(Cauza F-64/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (reprezentanți: F. Rollinger și A. Hertzog, avocats)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei Curţii de Conturi de desemnare a evaluatorului și a evaluatorului de control al reclamantului și cererea de reparare a prejudiciului suferit ca urmare a adoptării acestei decizii

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei Secretarului general al Curţii de Conturi de desemnare a directorului Direcţiei de Traducere ca evaluator al reclamantului și de a fi el însuși evaluatorul de control al acestuia;

obligarea Curţii de Conturi la repararea prejudiciului moral suferit de reclamant în valoare de 25 000 de euro;

obligarea Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________