Language of document :

Tožba, vložena 29. julija 2008 - Nijs proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-64/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (zastopnika: F. Rollinger in A. Hertzog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predmet in opis spora

Razglasitev odločbe Računskega sodišča, s katero sta bila odločena ocenjevalec in nadzornik ocenjevalca tožeče stranke, za nično in odškodninski zahtevek za povrnitev škode, ki je nastala po sprejetju te odločbe.

Predlogi tožeče stranke

Odločitev generalnega sekretarja Računskega sodišča, da za ocenjevalca tožeče stranke določi direktorja prevajalskega oddelka in da bo sam njegov nadzornik.

Računskemu sodišču naj se naloži plačilo nepremoženjske škode v višini 25.000 eurov, ki je nastala tožeči stranki.

Računskemu sodišču naj se naloži plačilo stroškov.

____________