Language of document :

Talan väckt den 29 juli 2008 - Nijs mot revisionsrätten

(Mål F-64/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (ombud: F. Rollinger et A. Hertzog, advokater)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av revisionsrätts beslut att utse sökandens utvärderare och kontrollutvärderare, samt begäran om ersättning för den skada som sökanden har lidit till följd av detta beslut.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av revisionsrättens generalsekreterare att utse direktören för översättningsavdelningen som sökandens utvärderare, och att själv vara sökandens kontrollutvärderare,

förplikta revisionsrätten att med ett belopp på 25 000 euro ersätta den ideella skada som sökanden har lidit, och

förplikta Europeiska gemenskapernas revisionsrätt att ersätta rättegångskostnaderna.

____________