Language of document :

Жалба, подадена на 25 юли 2008 г. - De Smedt и др./Парламент

(Дело F-66/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Emile De Smedt (Брюксел, Белгия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на индивидуалните решения на органа по назначаването, с които на жалбоподателите е отказано правото на посочените в член 56а от Правилника за длъжностните лица надбавки за работа на смени съгласно Регламент №1873/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година за изменение на Регламент №300/76 за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това и на посочените в член 56 б от Правилника надбавки съгласно Регламент №1945/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година за изменение на Регламент №495/77 за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за редовно изпълнение на задължения за дежурство, както и размера и условията за получаването му.

Искания на жалбоподателите

да се отменят индивидуалните решения на органа по назначаването, с които на жалбоподателите е отказано правото на надбавки за работа на смени, посочени в член 56а от Правилника съгласно Регламент №1873/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година за изменение на Регламент №300/76 за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това,

да се отменят индивидуалните решения на органа по назначаването, с които се отказва на жалбоподателите е отказано правото на надбавки, посочени в член 56б от Правилника съгласно Регламент №1945/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година за изменение на Регламент №495/77 за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за редовно изпълнение на задължения по дежурство, както и размера и условията за получаването му,

да се осъди Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________