Language of document :

Žaloba podaná dne 25. července 2008 - De Smedt a další v. Parlament

(Věc F-66/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Emile De Smedt (Brusel, Belgie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení individuálních rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterými se žalobcům zamítá poskytnutí příplatků za práci na směny, stanovených v článku 56a služebního řádu v souladu s nařízením Rady č. 1873/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se mění nařízení č. 300/76 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny, a příplatků stanovených v článku 56b služebního řádu v souladu s nařízením Rady č. 1945/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se mění nařízení č. 495/77 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům za pravidelnou pracovní pohotovost

Návrhová žádání žalobců

Zrušit individuální rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování kterými se žalobcům zamítá poskytnutí příplatků za práci na směny, stanovených v článku 56a služebního řádu, v souladu s nařízením Rady č. 1873/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se mění nařízení č. 300/76 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků;

zrušit individuální rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterými se žalobcům zamítá poskytnutí příplatků stanovených v článku 56b služebního řádu v souladu s nařízením Rady č. 1945/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se mění nařízení č. 495/77 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům za pravidelnou pracovní pohotovost;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________