Language of document :

Sag anlagt den 25. juli 2008 - De Smedt m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-66/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Emile De Smedt (Bruxelles, Belgien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens individuelle afgørelser om ikke at tildele sagsøgerne de tillæg for turnustjeneste, der er fastsat i vedtægtens artikel 56a i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1873/2006 af 11. december 2006, om ændring af forordning nr. 300/76 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste, og de tillæg, der er fastsat i vedtægtens artikel 56b i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1945/2006 af 11. december 2006 om ændring af forordning nr. 495/77 om fastlæggelse af de kategorier af tjenestemænd, der kan modtage tillæg for regelmæssigt at måtte stå til rådighed uden for arbejdstiden, betingelserne for tillæggets ydelse samt satserne herfor.

Sagsøgernes påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens individuelle afgørelser om ikke at tildele sagsøgerne tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste, som fastsat i vedtægtens artikel 56a, i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1873/2006 af 11. december 2006, om ændring af forordning nr. 300/76 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste.

Annullation af ansættelsesmyndighedens individuelle afgørelser om ikke at tildele sagsøgerne tillæg, som fastsat i vedtægtens artikel 56b i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1945/2006 af 11. december 2006 om ændring af forordning nr. 495/77 om fastlæggelse af de kategorier af tjenestemænd, der kan modtage tillæg for regelmæssigt at måtte stå til rådighed uden for arbejdstiden, betingelserne for tillæggets ydelse samt satserne herfor.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________