Language of document :

25. juulil 2008 esitatud hagi - De Smedt jt. versus parlament

(Kohtuasi F-66/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Emile De Smedt (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse üksikotsused, millega keelduti hagejatele määramast personalieeskirjade artiklis 56a ette nähtud hüvitisi valvekordade eest vastavalt nõukogu 11. detsembri 2006. aasta määrusele 1873/2006, millega muudetakse määrust nr 300/76, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist vahetustega töö eest, ning selle hüvitise määrad ja maksmise tingimused, ja personalieeskirjade artiklis 56 b ette nähtud hüvitisi vastavalt nõukogu 11. detsembri 2006. aasta määrusele nr 1945/2006, millega muudetakse määrust nr 495/77, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist regulaarse valves olemise eest, ning nimetatud hüvitise andmise tingimused ja määrad.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse üksikotsused, millega keelduti hagejatele määramast personalieeskirjade artiklis 56a ette nähtud hüvitisi valvekordade eest vastavalt nõukogu 11. detsembri 2006. aasta määrusele 1873/2006, millega muudetakse määrust nr 300/76, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist vahetustega töö eest, ning selle hüvitise määrad ja maksmise tingimused;

tühistada ametisse nimetava asutuse üksikotsused, millega keelduti hagejatele määramast personalieeskirjade artiklis 56 b ette nähtud hüvitisi vastavalt nõukogu 11. detsembri 2006. aasta määrusele nr 1945/2006, millega muudetakse määrust nr 495/77, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist regulaarse valves olemise eest, ning nimetatud hüvitise andmise tingimused ja määrad;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________