Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 25. jūlijā - De Smedt u.c/Parlaments

(lieta F-66/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Emile De Smedt, Brisele (Beļģija) un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas individuālo lēmumu, ar kuriem ir atteikts piešķirt prasītājiem pabalstus par maiņu darbu, kas norādīti Civildienesta noteikumu 56.a pantā, saskaņā ar Padomes 2006. gada 11. novembra Regulu Nr. 1873/2006, ar kuru groza Regulu Nr. 300/76, ar ko nosaka to ierēdņu kategorijas, kuriem ir tiesības saņemt šos pabalstus, kā arī šo pabalstu likmes un nosacījumus, un pabalstus, kas norādīti Civildienesta noteikumu 56.b pantā, saskaņā ar Padomes 2006. gada 11. novembra Regulu Nr. 1945/2006, ar ko groza Regulu Nr. 495/77, ar kuru nosaka to darbinieku kategorijas, kuri ir tiesīgi saņemt piemaksas par pastāvīgu darba gatavību, kā arī tādu piemaksu piešķiršanas nosacījumus un likmes, atcelšana.

Prasītāju prasījumi:

atcelt Iecēlējinstitūcijas individuālos lēmumus, ar kuriem ir prasītājiem atteikts piešķirt pabalstus par maiņu darbu, kas norādīti Civildienesta noteikumu 56.a pantā, saskaņā ar Padomes 2006. gada 11. novembra Regulu Nr. 1873/2006, ar kuru groza Regulu Nr. 300/76, ar ko nosaka to ierēdņu kategorijas, kuriem ir tiesības saņemt šos pabalstus, kā arī šo pabalstu likmes un nosacījumus;

atcelt Iecēlējinstitūcijas individuālos lēmumus, ar kuriem ir prasītājiem atteikts piešķirt pabalstus, kas norādīti Civildienesta noteikumu 56.b pantā, saskaņā ar Padomes 2006. gada 11. novembra Regulu Nr. 1945/2006, ar ko groza Regulu Nr. 495/77, ar kuru nosaka to darbinieku kategorijas, kuri ir tiesīgi saņemt piemaksas par pastāvīgu darba gatavību, kā arī tādu piemaksu piešķiršanas nosacījumus un likmes;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________