Language of document :

Rikors ippreżentat fil-25 ta' Lulju 2008 - De Smedt et vs Il-Parlament

(Kawża F-66/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Emile De Smedt (Brussell, il-Belġju) u oħrajn (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avukati)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjonijiet individwali ta' l-Awtorità tal-Ħatra li jiċħdu lir-rikorrenti l-allowances għal xogħol bix-xift imsemmijin fl-Artikolu 56a tar-Regolamenti tal-Persunal skond ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1873/2006, tal-11 ta' Diċembru 2006, li jemenda r-Regolament Nru 300/76 li jistabbilixxi l-kategoriji ta' uffiċjali intitolati għal allowances għal xogħol bix-xift, u r-rati u l-kondizzjonijiet tagħhom, u l-allowances imsemmijin fl-Artikolu 56b tar-Regolamenti tal-Persunal skond ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1945/2006, tal-11 ta' Diċembru 2006, li jemenda r-Regolament Nru 495/77 li jistabbilixxi l-kategoriji ta' uffiċjali li jkunu ntitolati għal, u l-kondizzjonijiet għal, u r-rati ta', allowances għal xogħol regolari ta' stand-by.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjonijiet individwali ta' l-Awtorità tal-Ħatra li jiċħdu lir-rikorrenti l-allowances għal xogħol bix-xift imsemmijin fl-Artikolu 56a tar-Regolamenti tal-Persunal skond ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1873/2006, tal-11 ta' Diċembru 2006, li jemenda r-Regolament Nru 300/76 li jistabbilixxi l-kategoriji ta' uffiċjali intitolati għal allowances għal xogħol bix-xift, u r-rati u l-kondizzjonijiet tagħhom;

tannulla d-deċiżjonijiet individwali ta' l-Awtorità tal-Ħatra li jiċħdu lir-rikorrenti l-allowances imsemmijin fl-Artikolu 56b tar-Regolamenti tal-Persunal skond ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1945/2006, tal-11 ta' Diċembru 2006, li jemenda r-Regolament Nru 495/77 li jistabbilixxi l-kategoriji ta' uffiċjali li jkunu ntitolati għal, u l-kondizzjonijiet għal, u r-rati ta', allowances għal xogħol regolari ta' stand-by;

tikkundanna lill-Parlament Ewropew għall-ispejjeż.

____________