Language of document :

Žaloba podaná 25. júla 2008 - De Smedt a i./Európsky parlament

(vec F-66/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Emile De Smedt (Brusel, Belgicko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Collen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie jednotlivých rozhodnutí menovacieho orgánu, ktorými boli žalobcom odmietnuté príspevky za prácu na zmeny podľa článku 56a Služobného poriadku v súlade s nariadením Rady č. 1873/2006 z 11. novembra 2006, ktoré mení a dopĺňa nariadenie č. 300/76, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky, podmienky poskytovania a sadzby týchto príspevkov a príspevky podľa článku 56b Služobného poriadku v súlade s nariadením Rady č. 1945/2006 z 11. novembra 2006, ktoré mení a dopĺňa nariadenie č. 495/77, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za pravidelnú pracovnú pohotovosť, ako aj podmienky ich poskytovania a ich sadzby

Návrhy žalobcov

zrušiť jednotlivé rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorými boli žalobcom odmietnuté príspevky za prácu na zmeny podľa článku 56a Služobného poriadku v súlade s nariadením Rady č. 1873/2006 z 11. novembra 2006, ktorý mení a dopĺňa nariadenie č. 300/76, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky, podmienky poskytovania a sadzby týchto príspevkov,

zrušiť jednotlivé rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorými boli žalobcom odmietnuté príspevky podľa článku 56b Služobného poriadku v súlade s nariadením Rady č. 1945/2006 z 11. novembra 2006, ktoré mení a dopĺňa nariadenie č. 495/77, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za pravidelnú pracovnú pohotovosť, ako aj podmienky ich poskytovania a ich sadzby,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________