Language of document :

Talan väckt den 25 juli 2008 - De Smedt m.fl. mot parlamentet

(Mål F-66/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Emile de Smedt (Bryssel, Belgien) m.fl. (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens individuella beslut att inte tillerkänna sökandena ersättning för skiftarbete enligt artikel 56a i tjänsteföreskrifterna i enlighet med rådets förordning nr 1873/2006 av den 11 december 2006 om ändring av förordning nr 300/76 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till sådan ersättning samt storleken på och villkoren för denna ersättning, och att inte tillerkänna sökandena ersättning enligt artikel 56b i tjänsteföreskrifterna i enlighet med rådets förordning nr 1945/2006 av den 11 december 2006 om ändring av förordning nr 495/77 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för regelmässig tjänstgöringsberedskap samt villkoren för och storleken på denna ersättning.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens individuella beslut att inte tillerkänna sökandena ersättning för skiftarbete enligt artikel 56a i tjänsteföreskrifterna i enlighet med rådets förordning nr 1873/2006 av den 11 december 2006 om ändring av förordning nr 300/76 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till sådan ersättning samt storleken på och villkoren för denna ersättning,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens individuella beslut att inte tillerkänna sökandena ersättning enligt artikel 56b i tjänsteföreskrifterna i enlighet med rådets förordning nr 1945/2006 av den 11 december 2006 om ändring av förordning nr 495/77 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för regelmässig tjänstgöringsberedskap samt villkoren för och storleken på denna ersättning, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________