Language of document :

Acțiune introdusă la 24 septembrie 2008 - Comisia Comunităților Europene/Republica Austria

(Cauza C-422/08)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: U. Wölker și B. Schöfer, în calitate de agenți)

Pârâtă: Republica Austria

Concluziile reclamantei

Prin neadoptarea actelor cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului1, sau, în orice caz, prin necomunicarea acestor acte Comisiei, Republica Austria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul directivei respective;

obligarea Republicii Austria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea directivei a expirat la 30 aprilie 2007.

____________

1 - JO L 143, p. 56, Ediție specială, 15/vol. 11, p. 168.