Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2008. augusztus 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Car Trim GmbH kontra KeySafety Systems SRL

(C-381/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Car Trim GmbH

Alperes: KeySafety Systems SRL

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet1 5. cikke 1. pontjának b) alpontját, hogy az előállítandó vagy gyártandó áru szállítására vonatkozó szerződések a megrendelőnek az előállítandó tárgyak beszerzésére, megmunkálására és szállítására irányuló határozott előírásai - ideértve a gyártási minőség biztosítására, a szállítási megbízhatóságra és a zökkenőmentes adminisztratív lebonyolításra vonatkozó előírásokat is - ellenére ingó dolog értékesítésének (első franciabekezdés) és nem szolgáltatás nyújtásának (második franciabekezdés) minősül? Milyen kritériumok irányadóak az elhatárolásra?

2.    Amennyiben ingó dolog értékesítéséből kell kiindulni, akkor azt a helyet, ahol a szerződés alapján az értékesített dolgokat leszállították, vagy le kellett volna szállítani, távértékesítés esetében a vevő részére történő fizikai átadás helye, vagy az a hely határozza meg, ahol a dolgokat az első fuvarozónak a vevőhöz történő eljuttatás céljából átadják?

____________

1 - HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.