Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2008. október 2-i ítélete (a Supreme Court - Írország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Nicole Hassett, Cheryl Doherty kontra South Eastern Health Board, North Western Health Board

(C-372/07. sz. ügy)1

(Joghatóság - 44/2001/EK rendelet - A 22. cikk 2. pont - Társasági szerv határozatainak érvényességét érintő jogviták - A székhely szerinti állam bíróságainak kizárólagos joghatósága - Orvosi szakmai érdekvédelmi szervezet)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperesek: Nicole Hassett, Cheryl Doherty

Alperesek: South Eastern Health Board, North Western Health Board

Raymond Howard, a Medical Defence Union Ltd, az MDU Services Ltd, Brian Davidson, a Medical Defence Union Ltd, az MDU Services Ltd

részvételével

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Supreme Court - A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22 i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.) 22. cikke (2) bekezdésének értelmezése -A tagállam joga szerinti társasági formában alapított orvosi szakszervezet, amely segítséget és kártalanítást nyújt az ebben a tagállamban és valamely másik tagállamban praktizáló tagjai számára - A társaság igazgatósága korlátlan mérlegelésétől függő határozata alapján történő segítség- és kártalanítás nyújtás - Valamely másik tagállamban praktizáló orvos részére a segítség- és kártalanítás nyújtását megtagadó határozat megtámadása - A rendelet 22. cikkének (2) bekezdése alapján azon állam bíróságának kizárólagos joghatósága, amelyben a társaság székhelye található

Rendelkező rész

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 22. cikkének 2. pontja úgy értelmezendő, hogy e rendelkezés értelmében valamely társasági szerv határozatainak érvényességére nem hat ki a jelen ügyben szereplőhöz hasonló olyan eljárás, amelynek keretében az egyik fél arra hivatkozik, hogy a társaság valamely szerve által hozott határozat megsértette azon jogokat, amelyek az említett felet állítása szerint a társaság alapszabályából eredően megilletik.

____________

1 - HL C 283., 2007.11.24.