Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. oktobra 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court - Irska) - Nicole Hassett proti South Eastern Health Board, Cheryl Doherty proti North Western Health Board

(Zadeva C-372/07)1

(Sodna pristojnost - Uredba (ES) št. 44/2001 - Člen 22, točka 2 - Spori o veljavnosti odločitev organov družb - Izključna pristojnost sodišč države sedeža - Poklicno združenje zdravnikov)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Nicole Hassett, Cheryl Doherty

Toženi stranki: South Eastern Health Board, North Western Health Board

Ob udeležbi: Raymonda Howarda, Medical Defence Union Ltd, MDU Services Ltd in Briana Davidsona

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Supreme Court - Razlaga člena 22(2) Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 12, str. 1) - Poklicni sindikat zdravnikov, ustanovljen v obliki družbe v skladu s pravom ene države članice, ki zagotavlja pomoč in jamstvo svojim članom, ki opravljajo zdravniški poklic v državi članici in tudi v drugi državi članici - Zagotovitev pomoči/jamstva, ki je odvisna od odločitve, ki jo sprejme upravni odbor te družbe v skladu s svojo absolutno diskrecijsko pravico - Izpodbijanje sklepa o zavrnitvi pomoči ali odškodnine zdravniku, ki svoj poklic opravlja v drugi državi članici - Izključna pristojnost sodišč države, kjer ima družba sedež, na podlagi člena 22(2) Uredbe.

Izrek

Člen 22, točka 2, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da se tak postopek, kot je postopek v glavni stvari, v okviru katerega ena stranka zatrjuje, da so bile z odločitvijo, ki jo je sprejel organ družbe, kršene pravice, ki naj bi jih imela na podlagi statuta te družbe, ne nanaša na veljavnost odločitev organov družbe v smislu te določbe.

____________

1 - UL C 283, 24.11.2007.