Language of document :

Žaloba podaná dne 22. září 2008 - Locchi v. Komise

(Věc F-78/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo Locchi (Besozzo, Itálie) (zástupce: F. Parrat, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o vyloučení žalobce ze seznamu úředníků vybraných pro osvědčovací postup za rok 2007, jakož i zrušení rozhodnutí Komise K(2007) 5694 ze dne 20. listopadu 2007, týkajícího se obecných prováděcích ustanovení článku 45a služebního řádu

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o nezařazení žalobce na konečný seznam kandidátů vybraných pro osvědčovací postup za rok 2007, a v důsledku toho rovněž rozhodnutí o nezařazení žalobce na seznam vybraných nejlépe hodnocených kandidátů, jakož i na seznam kandidátů připuštěných do osvědčovacího postupu;

zrušit rozhodnutí Komise K(2007) 5694 ze dne 20. listopadu 2007, týkající se obecných prováděcích ustanovení článku 45a služebního řádu;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________