Language of document :

Sag anlagt den 22. september 2008 - Locchi mod Kommissionen

(Sag F-78/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Carlo Locchi (Besozzo, Italien) (ved avocat E. Parrat)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at udelukke sagsøgeren fra listen over tjenestemænd, der er forhåndsudvalgt til certifikationsproceduren i 2007, samt annullation af Kommissionens afgørelse K(2007) 5694 af 20. november 2007 vedrørende de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45a.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om ikke at optage sagsøgeren på den endelige liste over forhåndsudvalgte ansøgere til certifikationsproceduren i 2007 og følgelig afgørelsen om ligeledes ikke at optage sagsøgeren på listen over de bedst placerede forhåndsudvalgte ansøgere samt på listen over ansøgere, der har adgang til certifikationsproceduren.

Kommissionens afgørelse K(2007) 5694 af 20. november 2007 vedrørende de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45a annulleres.

Om fornødent annulleres afgørelsen om afslag på klagen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________