Language of document :

22. septembril 2008 esitatud hagi - Locchi versus komisjon

(Kohtuasi F-78/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carlo Locchi (Besozzo, Itaalia) (esindaja: advokaat F. Parrat)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega hageja jäeti välja 2007. aasta sertifitseerimismenetluseks eelvaliku läbinud ametnike nimekirjast ja ühtlasi ka nõue tühistada komisjoni 20. novembri 2007. aasta otsus K(2007)5694 personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete kohta.

Hageja nõuded

Tühistada otsus hageja vahelejätmise kohta 2007. aasta sertifitseerimismenetluseks eelvaliku läbinud ametnike lõplikust nimekirjast ja sellest tulenevalt otsus hageja vahelejätmise kohta ka eelvaliku läbinud enim hääli saanud kandidaatide nimekirjast, ja ühtlasi ka sertifitseerimismenetlusele lubatud kandidaatide nimekirjast;

tühistada 20. novembri 2007. aasta otsus K(2007)5694 personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete kohta;

vajadusel tühistada otsus kaebuse rahuldamata jätmise kohta;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________