Language of document :

Beroep ingesteld op 22 september 2008 - Locchi / Commissie

(Zaak F-78/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo Locchi (Besozzo, Italië) (vertegenwoordiger: F. Parrat, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die zijn voorgeselecteerd voor de certificeringprocedure 2007 alsmede nietigverklaring van besluit C(2007)5694 van de Commissie van 20 november 2007 betreffende de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 bis van het Statuut

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit om verzoeker niet op te nemen op de definitieve lijst van kandidaten die zijn voorgeselecteerd voor de certificeringprocedure 2007 en derhalve van het besluit om verzoeker evenmin op te nemen op de lijst van voorgeselecteerde kandidaten die het best zijn gerangschikt alsmede op de lijst van kandidaten die tot de certificeringprocedure zijn toegelaten;

nietigverklaring van besluit C(2007)5694 van de Commissie van 20 november 2007 betreffende de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 bis van het Statuut;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________