Language of document :

Tožba, vložena 22. septembra 2008 - Locchi proti Komisiji

(Zadeva F-78/08)

Jezik postopka: francoščina.

Stranki

Tožeča stranka: Carlo Locchi (Besozzo, Italija) (zastopnik: F. Parrat, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o izključitvi tožeče stranke z ožjega seznama uradnikov v okviru postopka izdaje potrdil za leto 2007 ter razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2007)5694 z dne 20. novembra 2007 o splošnih določbah za izvajanje člena 45a Kadrovskih predpisov.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe o izključitvi tožeče stranke s končnega ožjega seznama kandidatov v okviru postopka izdaje potrdil za leto 2007 in posledično odločbe o izključitvi tožeče stranke tudi z ožjega seznama najbolje uvrščenih kandidatov ter seznama kandidatov, ki so v postopku izdaje potrdil;

razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2007)5694 z dne 20. novembra 2007 o splošnih določbah za izvajanje člena 45a Kadrovskih predpisov;

če je treba, razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi ugovora;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________