Language of document :

Talan väckt den 22 september 2008 - Locchi mot kommissionen

(Mål F-78/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlo Locchi (Besozzo, Italien) (ombud: advokaten F. Parrat)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte ta upp sökanden på förteckningen över tjänstemän som valts ut i första urvalet att delta i certifieringsförfarandet år 2007, samt ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2007)5694 av den 20 november 2007 om allmänna genomförandebestämmelser för artikel 45a i tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att inte ta upp sökanden på den slutgiltiga förteckningen över sökande som valts ut i första urvalet att delta i certifieringsförfarandet år 2007 och följaktligen beslutet att inte heller ta upp sökanden på förteckningen över sökande som rankats högts av dem som valts ut i första urvalet, eller på förteckningen över de sökande som godkänts att delta i certifieringsförfarandet,

ogiltigförklara kommissionens beslut K(2007)5694 av den 20 november 2007, om allmänna genomförandebestämmelser för artikel 45a i tjänsteföreskrifterna,

i den mån det behövs, ogiltigförklara beslutet om avslag på klagomålet, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________