Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 4. septembri 2008. aasta määrus - Duyster versus komisjon

(Kohtuasi F-81/06)1

Kohtumenetluse keel: hollandi

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 261, 28.10.2006, lk 34.