Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 4 september 2008 - Duyster mot kommissionen

(Mål F-81/06)1

Rättegångsspråk: nederländska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 261, 28.1.06. s. 34