Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. září 2008 - Tolios a další v. Účetní dvůr

(Věc F-8/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 74, 25.3. 2006, s. 35.