Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 23. september 2008 - Tolios m.fl. mod Revisionsretten

(Sag F-8/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 74 af 25.3.2006, s. 35.