Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 23. septembri 2008. aasta määrus - Tolios jt versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-8/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.

____________

1 - ELT C 74, 25.3.6, lk 35