Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 23.9.2008 - Tolios ym. v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-8/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 74, 25.3.2006, s. 35.