Language of document :

2008 m. rugsėjo 23 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Tolios ir kt. prieš Audito rūmus

(Byla F-8/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 74, 2006 3 25, p. 35.