Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 września 2008 r. - Tolios i in. przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-8/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 74 z 25.3.2006, s. 35.