Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 23 septembrie 2008 - Tolios și alții/Curtea de Conturi

(Cauza F-8/06)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 74, 25.3.2006, p. 35.