Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 23. septembra 2008 - Tolios in drugi proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-8/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 74, 25.3.2006, str. 35.