Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 23 september 2008 - Tolios m.fl. mot revisionsrätten

(Mål F-8/06)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 74, 25.03.06, s. 35.