Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 23. septembri 2008. aasta määrus - Abba jt versus parlament

(Kohtuasi F-15/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.

____________

1 - ELT C 96, 22.4.6, lk 37.