Language of document :

2008 m. rugsėjo 23 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Abba ir kt. prieš Parlamentą

(Byla F-15/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 96, 2006 4 22, p. 37.