Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 23. septembri 2008. aasta määrus - Chevallier-Carmana jt versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi F-14/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 96, 22.4.2006, lk 37.