Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-23 ta' Settembru 2008

Chevallier-Carmana et vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

(Kawża F-14/06)1

Lingwa tal-kawża : Il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 96, 22.04.06, p.37.