Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 23 septembrie 2008 - Chevallier-Carmana și alții/Curtea de Justiţie

(Cauza F-14/06)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 96, 22.4.2006, p. 37.