Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 23. septembra 2008 - Chevallier-Carmana a i./Súdny dvor

(vec F-14/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 96, 22.4.2006, s. 37.