Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. září 2008 - Adolf a další v. Komise

(Věc F-128/05)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 60, 11.3.2006, s. 56.